Výmarskýohař

 

Maďarský ohař

VRH A

Matka:
Ch.BECKY OD VRÁTENSKÉ HORY
Otec:

ICh, JCh SR, Ch SR, Ch ČR HASSO
Z ADRIANINHO DVORA

 

VRH B

Matka:
Ch.BECKY OD VRÁTENSKÉ HORY
Otec:

MultiCh. SIREVA DRAKE AT SIRIUS NOVA

 

 

VRH C

Matka:
Ch. BENTLEY Z PANKRÁCKÉHO VRŠÍČKU
Otec:

JCh. DANTON ATRIA CORDIS

 

VRH A

Matka:
Ch.ATIMA Z GROBEHO OBORY
Otec:

JCh, Ch. LUXATORI OBSITOS
 

 

VRH B

Matka:
Ch.ATIMA Z GROBEHO OBORY
Otec:

ICh. PITYPANG OCSKOS

 

 

VRH C

Matka:
Ch.ATIMA Z GROBEHO OBORY
Otec:

Ch. SHARMARKASCH KISASSZONY NICK

 

 

VRH D

Matka:
Ch. BENTLEY Z PANKRÁCKÉHO VRŠÍČKU
Otec:

Ich. ROCK STAR RIVERTONE AT SHEFIS