V sobotu 6.5.2006 jsme se zúčastnili Atimy i Dina prvních zkoušek, zkoušek vloh. Ač se jedná o "nedůležité" zkoušky, páníčkové byly už od pátku značně nervozní…Vše začalo velmi "pěkně"…

Hned po příjezdu k určenému hostinci jsme nemohli nastartovat auto, chybně ukazoval palivový plovák a došla nafta!!!Měli jsme hodinu na vyřízení "závady", než se odjede do honitby. Naštěstí se našel ochotný myslivec, který páníčka zavezl k benzínové pumpě a "závadu" pomohl vyřešit. Uf, ulevilo se nám oboum…Další problém nastal v organizaci zkoušek, kdy jeden z rozhodčích měl pravděpodobně "perný" večer a nedorazil na zkoušky…Po dlouhé hodině se pána rozhodčího podařilo probudit a dovést na místo…Mohli jsme začít!!!

Při nástupu v poli dostala panička vynadáno, že je nevhodně oblečena. Měla jsem na sobě zelené kalhoty, ale šedivý rolák, to jsem si dovolila moc…No, uznejte, nástup slušný…

První šel na řadu páníček s Atimkou s číslem tři. Bohužel korona zůstávala na cestě za houštím, takže nebylo vůbec nic vidět, ale dle vyprávění vím, že hned na začátku Atimce vyběhlo srnčí, za kterým se vydala a celkem hlasitě hlásila, což jí bylo zaznamenáno do rodokmenu.Hned na první písknutí se vrátila zpět. Po krátké chvíli, Atimka začala vystavovat. Postoupila si a ejhle, zajíček. Páníček zvěř vypíchl a Atimka se ani nehnula, šikulka jedna. Dále už bylo jen pár lóží, které Atima naznačila a pokračovala dál ve skvělé práci. Pernaté je bohužel v této lokalitě nedostatek a tak se bohužel na žádnou nenarazilo. Tudíž jediná trojka z klidů před pernatou. Dle slov rozhodčích to byla nádherná práce, rozhodně ne hodna tak mladé feně.

Po dlouhém čekání s číslem 6 nastoupila panička s Dinem. Prohledávali jsme travinatou stráň. První se Dino vydal po stopě srně, kterou Atima před hodinou vyplašila, na písknutí se hned vrátil…Pokračovali jsme dál…Panička měla už nervy na pochodu a pískla na píšťalku jak vzteklá, až mě pánové rozhodčí museli krotit, abych píšťalku nezavařila:o). Dino předvedl krásnou práci, ale bohužel ani po 10ti minutách jsme nenarazili na žádnou zvěř, až najednou Dino vystavil a zajíček, stejně jako u Atimy. Do konce hledání jsme na bažantíka nenarazili, takže taky 3 z klidu před pernatou…

Oba pesani pracovali naprosto skvěle a proto jsme si odnesli ze zkoušek z Kladna nejen první ceny, ale i první a druhé místo celých zkoušek a Atimka záznam do rodokmenu – Hlasitá na stopě.