Atimu jsme řádně připravovali. Naše zkoušky většinou pobíhají tak, že se panička měsíc před zkouškami rozhodne, že jde a nedostatkem času na trénovaní je to 50 na 50, jestli zkoušky pes udělá. Zatím se tato metoda dařila☺. Tentokrát jsem hlásila, že je Atima 100% připravená a to asi byla chyba…..

Ráno jsme dorazili do Kolodějí, kde byl sraz. Po nezbytné administrativě si panička vytáhla los č. 9 a mohlo se vyrazit k rybníku v Dubči. První disciplína – Ochota na hluboké vodě….Atima na první povel šla do vody, krásně šla na povel dopředu, pak jsem jí pískla doleva, pak doprava a rozhodčí po chvíli zaveleli, abych Atimu zavolala zpátky. Dostali jsme pochvalu a známku 4.

2. disciplína – Kachna z vody….Tady jsme pobavili celou koronu. Pan rozhodčí hodil kachnu, Atima dostala povel, rozeběhla se a z metrové výšky hodila do vody placáka, výstřelu si ani nevšimla a mastila pro kachnu. Předávka bez chyby, takže opět pochvala, opět 4.

Přecházíme na další disciplínu – Nahánění v rákosí.. Atimku jsem s povelem hledej vypustila do rákosí…Vběhla tam, prohledala kraj rákosí, šla ještě tak 5m do rákosí a pak se mi vrátila. Popošla jsem o pár metrů vedle, Atimka šla do rákosí sama, opět šla tak 5m a vrátila se, že tam ni není….Takhle jsme prohledali asi 50m rákosí a páni rozhodčí zaveleli konec. Bohužel nám bylo oznámeno, že to vidí na známku 1, čímž jsme automaticky spadli do II.ceny :O(.

Přichází dohledávka kachny v rákosí, povel hledej a cca do 20s Atimka byla s kachnou zpátky, pochvala od pánů rozhodčích za nejrychlejší dohledávku.

Chvíli jsme počkali na zbylé 2 skupiny a šlo se na chování na stanovišti. Atimka byla bez vodítka a klidná, takže opět další 4 do sbírky. I poslušnost byla ohodnocena známkou 4.

Zúčastnilo se cca 15 pejsků, a z toho asi 4 v druhé ceně, 1. neuspěl a zbytek v ceně první.

Škoda……:o(