VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ – III.cena

Rozhodčí: Kapitán, Buba, Paseka, Kratochvíl, Procházka, Dufek, Hruška

26.-27.9.2009

Výsledky:
  Předmět
Známka za výkon
Počet bodů
Práce v poli
  - -
  1. Společný hon   4 20
  2. Hledání   - -
     -systém   2 8
     -rychlost   3 6
     -vytrvalost   4 12
  3. Vystavování   4 32
  5. Nos   4 40
  6. Klid před zvěří pernatou   4 8
  7. Klid před zvěří srstnatou   3 9
  8. Chování po výstřelu   4 8
  9. Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté   4 20
  10. Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli   4 20
  11. Poslušnost   4 20
  Celkem     223
       
  Práce ve vodě   - -
  1. Ochota k práci v hluboké vodě   2 8
  2. Přinášení kachny z hluboké vody   4 16
  3. Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí   1 5
  4. Dohledávka kachny v rákosí   4 20
  Celkem     49
       
  Práce v lese
  - -
  1. Přinášení lišky přes překážku   2 4
  2. Šoulačka s odložením   4 16
  3. Práce na pobarvené stopě – vodič   4 24
  4. Přinášení vlečeného zajíce v lese   4 16
  5. Přinášení vlečené lišky v lese   1 4
  6. Vyhledávání zvěře v houštinách   4 12
  7. Slídění   4 12
  8. Dohledávka pohozené lišky   4 16
  9. Chování na stanovišti   4 8
  10. Vodění na řemeni   4 8
  Celkem
    120
       
  Přinášení   - -
  1. Pernaté zvěře   4 16
  2. Srstnaté zvěře   3 12
  3. Lišky   3 12
  Celkem     40
       
  Maximální počet bodů     500
       
  CELKOVÝ POČET BODŮ     432

JAK VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY PROBÍHALY?

 

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE OHAŘŮ – II.cena

Rozhodčí: Hartl, Kratochvíl, Brabec, Hruška

23.8.2009

Výsledky:
  Předmět
Známka za výkon
Počet bodů
  1. Ochota k práci v hluboké vodě   4 16
  2. Přinášení kachny z hluboké vody   4 16
  3. Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí   1 5
  4. Dohledávka kachny v rákosí   4 20
  5. Chování na stanovišti   4 8
  6. Poslušnost   4 20
  Celkem     85

JAK SPECIÁLNÍ VODNÍ ZKOUŠKY PROBÍHALY?

 

LESNÍ ZKOUŠKY – I.cena

Rozhodčí: p. Dufek, p. Šlouf, p. Turek, p. Gruber, p. Křižek, p. Semerád, p. Pacovský

5.7.2008

Výsledky:
  Předmět Známka Koeficient Počet bodů
  1. Přinášení lišky přes překážku 2 2 4
  2. Šoulačka s odložením 4 4 16
  3. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře - - -
     a) vodič 3 6 18
     b) oznamovač vč. hlasitého - - -
     c) hlasič - - -
  4. Přinášení vlečeného zajíce v lese 4 4 16
  5. Přinášení vlečené lišky v lese 4 4 16
  6. Vyhledávání zvěře v houštinách 4 3 12
  7. Slídění 4 3 12
  8. Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře 4 5 20
  9. Dohledávka pohozené lišky 4 4 16
  10. Nos 4 10 40
  11. Chování na stanovišti 4 2 8
  12. Chování po výstřelu 4 2 8
  13. Přinášení pernaté, srstnaté zvěře a lišky 4 4 16
  14. Vodění na řemeni 4 2 8
  15. Poslušnost 4 5 20
      230

JAK LESNÍ ZKOUŠKY PROBÍHALY?

 

PODZIMNÍ ZKOUŠKY – I.cena

Rozhodčí: Josef Jarolím, Pavel Gregor

7.10.2007

Výsledky:
  Předmět
Známka za výkon
Počet bodů
  1. Společný hon   4 20
  2. Hledání   - -
     -systém a styl   3 12
     -rychlost   4 8
     -vytrvalost   4 12
  3. Vystavování   4 32
  4. Postupování   4 20
  5. Nos   4 40
  6. Klid před zvěří pernatou   4 12
  7. Klid před zvěří srstnatou   3 9
  8. Chování po výstřelu   4 12
  9. Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté   4 20
  10. Přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli   3 15
  11. Přinášení pernaté zvěře   4 16
  12. Přinášení srstnaté zvěře   3 12
  13. Vodění na řemeni   4 8
  14. Přinášení kachny z hluboké vody   4 16
  15. Poslušnost   4 20
 Celkem
    284

 

MEMORIÁL VÁCLAVA VANČURY – I.cena

7.5.2006

Výsledky:
  Předmět
Známka za výkon
Počet bodů
  1. Vrozená chuť k práci   4 20
  2. Hledání   3 18
  3. Vystavování   4 32
  4. Postupování   3 12
  5. Nos   4 40
  6. Klid před zvěří pernatou   3 6
  7. Klid před zvěří srstnatou   3 9
  8. Chování po výstřelu   4 8
  9. Zájem o stopu zvěře   4 20
 10. Vodění na řemeni   4 8
  11. Poslušnost   4 20
 Celkem
    193

JAK PROBÍHAL MEMORIÁL VÁCLAVA VANČURY?

 

ZKOUŠKY VLOH – I.cena

Rozhodčí: Kapitán, Štípal, Procházka

6.5.2006

Výsledky:
  Předmět
Známka za výkon
Počet bodů
  1. Vrozená chuť k práci   4 20
  2. Hledání   4 24
  3. Vystavování   4 32
  4. Postupování   4 16
  5. Nos   4 40
  6. Klid před zvěří pernatou   3 6
  7. Klid před zvěří srstnatou   4 12
  8. Chování po výstřelu   4 8
  9. Zájem o stopu zvěře   4 20
 10. Vodění na řemeni   4 8
  11. Poslušnost   4 20
 Celkem
    206

JAK ZKOUŠKY VLOH PROBÍHALY?